Logo
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ID

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

img

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | B.SC., PG CERT., PG, DIP, M.SC, PH.D.C

Ο κ. Τσαρουχάς Νεκτάριος-Θεοχάρης είναι υ.Διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ψυχολόγος, απόφοιτος του Βασιλικού Πανεπιστημίου της Ουαλίας και Κοινωνικός Λειτουργός του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών. Επίσης, είναι και απόφοιτος διπλώματος Παιδαγωγού Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στην Ψυχιατρική Κλινική του 216ΚΙ.Χ.Ν.Ε. στην Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (Ο.Ψ.Μ.) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).

Οι μεταπτυχιακές του σπουδές είναι στα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα: α) της Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών¨ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Ε.Κ.Π.Α., β) ¨Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας¨ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Ε.Κ.Π.Α. γ)¨Επιστήμες της Αγωγής-Ειδική Αγωγή¨ του Παιδαγωγικού  τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης-Ε.Κ.Π.Α. και υ.Διδάκτωρ του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εξειδικευτεί-πιστοποιηθεί ως Ψυχοθεραπευτής στη γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία (C.B.T.) στην Ακαδημία Ψυχοθεραπείας-Συμβουλευτικής και στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Ι.Ε.Θ.Σ.). Επίσης, έχει εξειδικευτεί στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) στην Κλινική Ψυχοπαθολογία, στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών. Ακόμη, έχει εξειδικευτεί στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία στην Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής, στην Ψυχική Υγεία Βρεφών-Νηπίων και Εφήβων στην Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και στη Διοίκηση και τον Κοινωνικό σχεδιασμό στο τομέα της αντιμετώπισης της Τοξικοεξάρτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) – University of California – ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Έχει μετεκπαιδευτεί σε επιμορφωτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Διαπολιτισμική αγωγή και ετερότητα και στη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ενηλίκων, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-Deree College στην Εγκληματολογία (CertificateForensic Psychology) και στις Μαθησιακές Δυσκολίες, καθώς επίσης και στις Διαταραχές Λόγου-Λογοθεραπέια στο ΕΠΙ Παιδαγωγικό Σπουδαστήριο.

Έχει καταρτιστεί σε σεμινάρια από Κέντρα Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας, στη Συμβουλευτική των Εξαρτήσεων, στην Εκπαιδευτική ψυχολογία και στην Ψυχιατρική της εφηβείας. Καθώς, επίσης και σε σεμινάρια από αναγνωρισμένα δημόσια-ιδιωτικά Κέντρα Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στις Βασικές αρχές και το πλαίσιο στην εκπαίδευση ενηλίκων, στο Θεσμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο Συντονισμός και την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, στην Οργάνωση και στο σχεδιασμό διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους, στην Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, στη Βιωματική εκπαίδευση-κατάρτιση στην πρόληψη των ναρκωτικών και τέλος, στην Οργάνωση και διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και σε πλειάδα ημερίδων και συνεδρίων που έχει συμμετάσχει από Πανεπιστήμια και αναγνωρισμένους  φορείς.

Είναι πιστοποιημένος στην Εκπαιδευτική επάρκεια Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Αριθ.ΕΒ37736), στην Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια (Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης-Ε.Κ.Π.Α.) και είναι πιστοποιημένος Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (2101590), καθώς και πιστοποιημένος από την STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES (S.P.S.S. BI GREECE). Είναι ενταγμένος στα Μητρώα εκπαιδευτών ΛΑΕΚ/Ο.Α.Ε.Δ. (Αριθ.70213), καθώς επίσης και στο Μητρώο εκπαιδευτών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Ε.Λ.Κ.Ε. (Αριθ.0287).

Έχει διδακτική-εκπαιδευτική και εργαστηριακή εμπειρία στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κολλέγια, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.),  σε Κέντρα Δια βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), καθώς και ιδιωτικά σε φορείς και οργανισμούς ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης.

Έχει αρθρογραφία σε διεθνή-ευρωπαϊκά περιοδικά και sites,  σε πρακτικά συνεδρίων Πανεπιστημίων, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ψυχικά ασθενών, στις ψυχικές διαταραχές, στο στίγμα των ψυχικών ασθενειών, στη γενική-ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στο εργασιακό στρες, στην επαγγελματική εξουθένωση, στην επαγγελματική ικανοποίηση, στην ουσιοεξάρτηση κ.α.

Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα του Ερευνητικού και Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) στην Ειδική Μονάδα Αποκατάστασης & Επαγγελματικής Επανένταξης (Ε.Μ.Α.Ε.Ε.), στο Διεθνές Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα FemNAT-CD του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.) και στα Επιστημονικά Ερευνητικά Πρωτόκολλα του Τμήματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας της Α΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

Έχει διακριθεί και τιμηθεί από φορείς, ινστιτούτα και Πανεπιστήμια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), του Κοινοτικού Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος Leonardo da Vinci in Italy (EL/2006/PL262), του Europass Mobility και του Ευρωπαϊκού πρόγραμμα PROSKILLS-Socrates Grundvig. Επίσης, έχει συστάσεις από μεγάλο αριθμό καταξιωμένων Πανεπιστημιακών Καθηγητών και Επαγγελματιών της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης, που έχει συνεργαστεί κατά καιρούς σε επαγγελματικό και ερευνητικό επίπεδο.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ).  Επίσης, είναι μέλος του British Psychological Society (B.P.S.), μέλος του British Association For Counselling&Psychotherapy (B.A.C.P.), μέλος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), μέλος του Σωματείου ενάντια στην προκατάληψη για τις ψυχικές διαταραχές ¨Η αναγγένηση¨, μέλος της επιστημονικής εταιρείας ελέγχου του στρες και προαγωγής της υγείας, μέλος των εθελοντικών ομάδων του κέντρου πρόληψης ¨Πρόταση¨, του ομίλου κατά του καρκίνου ¨Αγκαλιάζω¨, μέλος της εθελοντικής-επιστημονικής ομάδας του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), μέλος υποστήριξης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.) και τέλος μέλος της εθελοντικής ομάδας Όραμα Ελπίδας της Ογκολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου Παίδων ¨Η Αγία Σοφία¨.

#FACTS

0
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
0
ΧΑΜΟΓΕΛΑ
0
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΙΔΙΑ / ΕΦΗΒΟΥΣ / ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 

– ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

– ΑΤΟΜΙΚΗ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

– ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ

– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

– ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

– ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

– ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

– ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

– ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

– ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

– ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΑΦΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    ΧΑΜΟΓΕΛΑ

    ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

    ΧΑΜΟΓΕΛΑ